Με μεγάλο ενθουσιασμό σας ανακοινώνουμε ότι το καλύτερο αρσενικό Μπουλ Τεριέ σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα του κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας προέρχεται από το δικό μας εκτροφείο.