Η “Immortal Spirits Earthborn” (Teirwgwyn Latest Flame X Kismet The Joker), ύστερα από μια εκπληκτική παρουσία έλαβε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο 2018, στην κατηγορία Ανοιχτής Θηλυκών. Μια πραγματικά μοναδική διάκριση για το εκτροφείο μας, αλλά και για την ελληνική εκτροφή.