Στην πρώτη της κι όλας έκθεση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος, είχε κάποια θαυμάσια αποτελέσματα:

– double 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙄𝙉 𝙂𝙍𝙊𝙐𝙋
– 𝙂𝙍. 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉 title {3 × 𝖢𝖠𝖢}
– 𝘾𝙍𝙐𝙁𝙏𝙎 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 2023!!!!