Άρθρα – Ανακοινώσεις

 *IMMORTAL SPIRITS AMAZON QUEEN* - Καλύτερο Μπουλ Τεριέ Ελληνικής Εκτροφής - Καλύτερο κουτάβι Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα - Καλύτερο νέων θηλυκό Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα - 57η στη γενική κατάταξη νέων ανάμεσα σε 429     συμμετοχές (όλες οι φυλές)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

*KISMET THE JOKER*
– Καλύτερο Θηλυκό Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα
– 65η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 1098 συμμετοχές
   (όλες οι φυλές)

 

*KISMET THE JOKER*
– Καλύτερο Θηλυκό Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα
– 65η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 1098 συμμετοχές
   (όλες οι φυλές)

 

Η “Immortal Spirits Amazon Queen” γνωστή ως MATRIX κέρδισε τον τίτλο “ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” σε ηλικία μόλις 19 μηνών.

Άρθρα – Ανακοινώσεις

*immortal Spirits Amazon Queen*
– Καλύτερο Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα 2016
– 52η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 1040 συμμετοχές
   (όλες οι φυλές)

 

 

Άρθρα – Ανακοινώσεις

*immortal Spirits Amazon Queen*
– Καλύτερο Μπουλ Τεριέ στην Ελλάδα 2016
– 52η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 1040 συμμετοχές
   (όλες οι φυλές)